Geschiedenis

Het koor kent al een lange geschiedenis. In 1912 werd het opgericht als Gereformeerd Gemengd Koor “Door Zang Vriendschap” dat verbonden was aan de toenmalige Koningkerk (Kloppersingel). Van lieverlee werden er meer en meer muziekuitvoeringen buiten de erediensten gegeven en na zo’n 35 jaren werd het een zelfstandige vereniging met de naam Haarlems Christelijk Gemengd Koor “Door Zang Vriendschap”, dat de wekelijkse repetities verplaatste naar het gebouw van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap in de Jansstraat.
In de loop van de tijd is de naam van het koor nog gewijzigd in C.O.V. Door Zang Vriendschap en in het jaar 2000 in C.O.V. Oratoriumkoor Kennemerland.
Vanzelfsprekend zijn er jubilea gevierd, waarvan het meest nabije is: het honderdjarig bestaan in 2012. Dit werd onder meer gevierd met een groots concert in de Philharmonie, waar in samenwerking met het Haarlems Gemengd Koor het Requiem van Giuseppe Verdi werd uitgevoerd.

Tot een aantal jaren geleden stond The Messiah van G.F. Handel als standaard op het repertoire. Die traditie is min of meer verlaten. Enkele van de belangrijkste werken zijn (in willekeurige volgorde)

  • Brahms: Ein Deutsches Requiem;
  • Mozart: Requiem en Krönungsmesse,
  • Bach: Johannes Passion;
  • Haydn: Die Schöpfung en Die Jahreszeiten;
  • Rossini: Petite Messe Solennelle;
  • Handel: The Anthems.

Een bijzondere gebeurtenis was de samenwerking met de C.O.V. van Harderwijk, waarmee de Vespers van Rachmaninov werd gezongen. In het verleden werd vaker samengewerkt met andere koren, zoals hierboven genoemd het H.G.K., de Oratoriumvereniging in Gent en Het Weiland Ensemble.

Voor een overzicht van de uitgevoerde werken zie de repertoirepagina.
Een volledig overzicht van alle concerten die door het koor zijn gegeven, is op te vragen bij de secretaris van het koor.